ks-koiki_take_g
小粋 竹 (ゴールド)
¥2,200(税込)
個数
ks-ryuu
煙管 竜
¥1,980(税込)
個数
ks-ikoi_sl
憩 (銀)
¥2,200(税込)
個数
ks-ikoi_bk
憩 (黒)
¥2,200(税込)
個数
ks-yonsunnobe_blnickel
四寸延 黒ニッケル
¥2,035(税込)
個数
ks-yonsunnobe_shinchu
四寸延 真鍮
¥1,540(税込)
個数